Úkolem Evropské rady, založené Jednotným evropským aktem roku 1987, je určování politických směrů a priorit Evropské unie a udávání potřebných podnětů k jejímu rozvoji. Rozhoduje tak např. o směřování zahraniční politiky EU, či o prohloubení integrace v Unii. Její sídlo se nachází v Bruselu.
            Evropskou radu tvoří nejvyšší představitelé členských států – v případě parlamentních republik či konstitučních monarchií jsou to předsedové vlád, v případě poloprezidentských či prezidentských republik prezidenti. Členy Evropské rady bez hlasovacího práva jsou předseda Evropské komise a předseda Evropské rady. Jednání se účastní i vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.
            Funkce předsedy Evropské rady byla zřízena Lisabonskou smlouvou, předtím této radě předsedal prezident či předseda vlády státu právě předsedajícího Radě EU. Stálý předseda Evropské rady je volen na dvouapůlleté funkční období, přičemž může být zvolen dvakrát po sobě. Je volen z řad úřadujících členů této rady a to kvalifikovanou většinou členů. Předseda Evropské rady vede její jednání a zajišťuje jeho přípravu a kontinuitu. Rovněž se snaží o dosažení soudržnosti a konsensu mezi členy. Po každém zasedání předkládá zprávu Evropskému parlamentu. Předseda také spolu s vysokým představitelem Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku zastupuje Evropskou unii ve světě. Nesmí vykonávat žádnou vnitrostátní funkci, po svém zvolení se tak musí vzdát prezidentského či premiérského mandátu.
Setkání členů Evropské rady probíhá formou tzv. summitů. Tím se tato zasedání podobají mezivládním konferencím. Summity se konají minimálně dvakrát za půl roku, předseda je však může svolat i mimořádně. Rozhodnutí jsou přijímána na základě konsensu hlasujících členů, pouze ve výjimečných případech je rozhodováno kvalifikovanou většinou (např. při volbě předsedy a vysokého představitele Unie pro bezpečnostní věci a zahraniční politiku). Evropská rada nepřijímá žádné legislativní návrhy, na konci každého zasedání ale vydává tzv. závěr – oficiální vyjádření a zhodnocení přijatých opatření a pokyny Radě k projednávané agendě, případně podnět Evropské komisi k předložení určitého legislativního návrhu.
Všechny informace jsou poskytovány v dobré víře a s maximální možnou přesností. Za případné nepřesnosti se redakce omlouvá. V případě zjištění chyby nás, prosím, kontaktujte pomocí formuláře v rubrice O nás.
Všechna práva vyhrazena
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one